Borderlight
 

Nyheter

KST avtalet klart
2013-12-17

Borderlight AB har idag tecknat ramavtal med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet för KST (Kommunikation Som Tjänst) med en avtalstid för avrop på 2 - 5 år.

Avtalet omfattar leverans av Internet, WAN, LAN, Fast och Mobil telefoni, Kontaktcenter och Digitala Möten.

Avropsberättigade kunder är alla statliga verksamheter, samt ca 50% av kommuner och landsting i Sverige.

Borderlight rankades som nr 3 i utvärderingen och ramavtal har också tecknats med TeliaSonera, Telenor, TDC, Tele2 och DGC.

Avrop och tilldelning kommer att ske med s.k. förnyad konkurrensutsättning mellan samtliga sex avtalsparter.

Vid full avtalstid så har KST avtalet en budgeterad omsättning på ca 3,5 miljarder.

Läs mer...


Ny webportal
2013-12-17

Borderlight AB har idag lanserat en ny portal som ersätter vår tidigare hemsida.

Portalen är baserad på ny teknik som underlättar programmering och underhåll av processer för dagliga kontakter med kunder och leverantörer.

Funktioner för 24 timmars självservice till kunder, samt daglig styrning av informationssäkerhet, kvalitet, miljö och affärsetik för både egen verksamhet och underleverantörer som deltar i Borderlights verksamhet kan i denna portal utvecklas och programmeras successivt för verksamhetens avtal och processer.

Driftstatus

Pågående störningar
2015-09-03 10:50:29
Inga kända störningar för tillfället.


Planerade avbrott
Inga planerade avbrott/arbeten för tillfället.

Borderlight utvecklar tjänster, system och affärsmodeller baserat på ljusets kapacitet i fiber

Borderlight har mer än 12 års erfarenhet av storskalig nätdrift och kvalitetssäkring för stora kunder inom offentlig sektor, samt fastighetsägare och andra opertörer som ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Till verksamheten finns ett partnernätverk som omfattar ca 250 medarbetare fördelat på ca 30 bolag som tillsammans har ca 1.600 anställda.

Vi levererar också tjänster till företag och hushåll inom nätområden där vi äger egen infrastruktur eller har välutvecklade samarbeten med andra nätägare som möjliggör en kvalitetsnivå som motsvarar våra egna nätområden.

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...