Borderlight
 

Aqeri:s verksamhet är såld till Borderlight-koncernen

2017-07-06

Verksamheten Aqeri AB som försattes i konkurs 2017-06-12 har nu förvärvats av ett systerbolag till Borderlight AB genom avtal med konkursförvaltaren. Verksamheten drivs vidare med samma produktutbud som tidigare genom bolaget Aqeri International AB som alltså blir ett systerbolag till Borderlight AB. Merparten av tidigare personal har valt att stanna kvar i verksamheten men tidigare huvudägare med närstående ledningspersonal har lämnat bolaget.

Aqeri och Borderlight kompletterar varandra på ett utmärkt sätt som ledande leverantörer till krävande kunder inom offentlig sektor och industri, där Borderlight har ett kraftfullt utbud av IT och Telekom tjänster, medan Aqeri säljer robusta datorer och kommunikationslösningar till samma kunder inom försvar, industri, fordon och samhällssäkerhet.

Under hösten 2017 kommer ett vidareutvecklat produktutbud lanseras baserat på den teknikutveckling som Borderlight tillför baserat på 17 års spetsutveckling inom IT och Telekom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten Oscarsson, VD, 0709-174 650
Mattias Zell, ansvarig för Aqeri, mobil 0709-174 654


As a part of a restructuring process, the business of Aqeri AB, has now been acquired by an affiliated company to Borderlight AB (Sweden). Aqeri operations continues with the same products as before through the new company Aqeri International AB which is an affiliated company to Borderlight AB. Most of previous Aqeri staff have chosen to stay but the former main owner and some related management staff have left the company.

Aqeri and Borderlight complement each other well as leading suppliers to demanding customers in public sector and industry, where Borderlight provide a powerful portfolio of IT and Telecom services, while Aqeri sells rugged computer and communication technology to the same customers in the areas of defence, industrial, automomobile and public safety.

New Aqeri products will be launched in Q4-2017 from technology development that Borderlight adds to Aqeri based on 17 years of cutting edge technology development of IT and Telecom services.

For further information, please contact:
Sten Oscarsson, CEO, +46 709 174 650
Mattias Zell, responsible for Aqeri, +46 709 174 654

COMPANY INTRODUCTION OF BORDERLIGHT AB:

Borderlight AB (www.borderlight.net) is a Telecom operator founded in 2001 focused on long term contracts in the public sector with Swedish government, regional hospitals and municipalities. Borderlight has been chosen as one of five suppliers in the Swedish Government procurement framework contract (www.avropa.se) that includes all government departments and approximately 50% of Sweden's municipalities and regional hospitals. Estimated revenue for current contract period is 4,5 Billon SEK ($530M) over 4-5 years shared by five suppliers. Borderlight´s revenue from public sector has reached over 500 million SEK ($60M) since start. Borderlight’s average annual revenue (including enterprise customers) the last years is 96 million SEK ($11M) with an average EBITDA of ca 45%.

Borderlight has a very high level of research and development capacity in fields of IT and Telecom, including own complete manufacturing of specialized computers with ASIC:s and electronics, IP network for very high security level and state of art fibre optic technology that is several generations ahead of commonly available products.

Aqeri web site

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...