Borderlight
 

Teletrad-Fiber.pngOm Borderlight AB

Affärsidén är att utveckla tjänster, system och affärsmodeller baserat på ljusets kapacitet i fiber med hög förädlingsgrad. En stor del av arbetet idag handlar om att ersätta äldre tjänster via teletråd med nya tjänster via fiber och andra alternativ.

Primära kunder är offentlig sektor, fastighetsägare och andra operatörer som ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Borderlight har under 12 års verksamhet levererat tjänster till offentlig sektor för ca 400 MKR. Inom egna nät tillhandahålls också tjänster till företag och hushåll.

Borderlight AB äger tillsammans med systerbolaget Primlight AB ca 200 km fiberkabel och optokanalisation inom Uppsala och Älvkarleby kommun. Inom egna nätområden finns idag ca 6.000 företag och ca 65.000 hushåll. Egna nätområden knyts samman med ett eget redundant våglängdsnät som täcker flertalet av kommunhuvudorterna mellan Stockholm och Gävle. Verksamheten äger ca 1.600 kvadratmeter kontorsyta med NOC (Network Operation Center), driftshallar och utvecklingslabb i centrala Uppsala ett kvarter från järnvägsstationen.

Till verksamheten finns ett partnernätverk som omfattar ca 250 medarbetare fördelat på ca 30 bolag som tillsammans har ca 1.600 anställda. Inom partnernätverket finns flera av branchens ledande experter och lärare inom IT och telekom, ett brett urval av erfarna tekniker och konsulter, samt fältpersonal som tillsammans täcker samtliga Sveriges tätorter inom 2 timmars resväg. Partnernätverket utvecklas ständigt för att möta kundernas efterfrågan för exempelvis offentliga ramavtal och andra projekt som bidrar till deltagarnas affärsutveckling.

 

 

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...